продуктов дизайн, технологии, вдъхновение и иновации

екология

OCEAN CLEANUP почистването на океаните

През 2019 г. OCEAN CLEANUP холандската организация с нестопанска цел, разработваща съвременни технологии за изчистване на световния океан от пластмаса – разкрива плаващо устройство наречено “прехващач”, съд със слънчево захранване  , предназначено да изважда пластмасата от реките, преди да достигнат до океаните. Реките са основният източник на замърсяване с океанска пластмаса. Те са артериите, които пренасят отпадъци от сушата до океана. Проведените изследвания установиха, че 1000 реки са отговорни за около 80% от замърсяването. Прехващачът е отговорът на  Ocean Cleanup за речните пластмасови отпадъци. Това е първото мащабируемо решение за предотвратяване на навлизането на пластмаса в световния океан от реки.

Прехващачът  е със 100% слънчево захранване, извлича автономно пластмаса и е способен да работи в повечето от най-замърсяващите реки в света. Това е автономен кораб, който може да извлича до 50 000 килограма боклук от река всеки ден. За да изпълни тази задача, той използва плаващи бариери, които улавят отпадъците и ги насочва към отвор в кораба. След това  отломките се преместват в конвейерна лента, която ги извлича от водата и ги доставя до совалка, която разпределя  отпадъците използвайки данни от сензор, контейнерите се пълнят еднакво, докато достигнат пълния си капацитет. Прехващачът  е проектиран за масово производство и може да се прилага практически навсякъде по света. Широкото разполагане на прехващачи е необходимо за бързото справяне с неотложния проблем със замърсяването с пластмаса.

Прототипи на прехващачи вече работят в Индонезия и Малайзия. Чрез партньорството си с Кonecranes – предлагаща специализирани услуги за поддръжка и резервни части за всички видове и марки индустриални кранове и подемници, почистването започна с производството на прехващачи 005 и 006 в съоръжението на партньора им  MHE-Demag  в Кланг, Малайзия и очаква те да бъдат готови до май 2021 г. Кonecranes ще се занимава с производство, инсталиране на прехващачи и поддръжкатаим, местните партньори ще контролират операциите, докато OCEAN CLEANUP  ще продължи да действа като доставчик на технологии и най-добри практики, както и да ръководи развитието на бизнеса и предстоящите проекти за прехващачи.

Leave a Reply