продуктов дизайн, технологии, вдъхновение и иновации

вятър

Papilio улична лампа с вятърен генератор

Студентът по дизайн от Берлин Тобиас Трюбенбахер разработи лампа с вградена вятърна турбина, която произвежда собствена енергия от възобновяем  източник и свети само когато е необходимо. Papilio е проектиран да намали светлинното замърсяване и да смекчи въздействието му върху хората и животните, както и върху околната среда. Активираният от движение дизайн използва вятъра – естествен, възобновяем енергиен източник – за захранване на своята турбина. Идеята е че ако искаме да имаме бъдеще, в което си струва да живеем, трябва спешно да трансформираме градовете си в неутрални по отношение на климата, устойчиви и по-малко вредни места Трябва спешно да се справим със светлинното замърсяване и загубата на биологично разнообразие, идващи заедно с това. Това може да се случи само ако градовете сами генерират енергия – чрез локално вградени, децентрализирани системи. Освен опцията за монтиране на лампата на обикновена мачта, има и възможност да я прикрепите към стена на къща или към всеки подходящ архитектурен елемент.

Турбина с форма на въртящо се колело от улично осветление, задвижвано от вятър от Tobias Trübenbacher

Лампата в идеалния случай трябва да бъде поставена между три и шест метра над земята, където приземните ветрове са най-силни. Тези ветрове са впрегнати от вятърна турбина с форма на въртящо се колело с четири аеродинамични лопатки (подобни на листа) на ротора, изработени от сгъната ламарина. Наклонен по диагонал, роторът може да използва сложни въздушни потоци в градска среда, включително естествени течения, аеродинамични тунели, създадени от високи сгради и по-малки въздушни потоци, причинени от преминаващи превозни средства. Турбината преобразува кинетичната енергия на вятъра в механична мощност, преди интегрираният 300-ватов генератор да я превърне в електричество и да я съхрани в акумулаторна батерия. Papilio е тестван на няколко места в Берлин и при нормални вятърни условия генераторът генерира средно до 12 волта електричество във всеки един момент. За неговата работа посоката на вятъра е без значение и поради своята диагонална ориентация роторът работи както с вертикални (естествен вятър), така и с хоризонтални въздушни потоци (напр. въздушен поток, причинен от движението)

Две лампи Papilio на цокли

Тъй като днешната LED технология става все по-ефективна, това количество енергия е достатъчно, за да зареди интегрираната батерия и да работи с ярка светлина. Населението на света продължава да харчи близо една пета от общото потребление на електроенергия в световен мащаб за обществено осветление и по този начин отделя значително количество парникови газове. Само в Германия уличното осветление в момента излъчват около 2,5 милиона тона въглероден диоксид. Papilio е напълно самодостатъчен и би могъл да работи без да е необходима скъпа подземна електрическа инфраструктура. Като алтернатива, осветлението може да бъде свързано към местната електрическа мрежа и да отклони излишната енергия към града. За да смекчи последиците от светлинното замърсяване както върху хората, така и върху животните, Papilio е оборудван с инфрачервен сензор за движение, който включва светлината само когато някой минава покрай него.

https://www.whitemad.pl/wp-content/uploads/2021/05/papilio-12-60a13e6364b97.jpg

Главата на лампата му е направена за пълно отрязване, което означава, че е под ъгъл право надолу към пода и не излъчва светлина нагоре, Използваният светлинен спектър е по-малко привлекателен за насекомите поради по-нисък син компонент и топла цветна температура от 2800 келвина. за да намали още повече вредното въздействие на изкуствената светлина. Вертикалните вятърни ротори имат решаващи предимства за градските райони: в сравнение с хоризонталните еквиваленти, те са по-тихи, спестяват повече място, по-безопасни са и най-вече посоката на вятъра е без значение. PAPILIO е замислен като декларация за обществена устойчивост, която мотивира жителите да участват в трансформирането на нашите градове в климатично неутрална среда, устойчива на бъдещето.